27 August 2015

Kherson // Agadir, 12k mt agriprods

FROM: PRIME OCEANIC // BULK DESK
=================================

Pls offer firm for :

a/c dir chrs

- abt 12000 mts of agriprods sf abt 62
- Kherson // Agadir
- 2000 / 1500 sshex eiu
- 15-20 Sept
- 3.75% add pu

try OA

Regards
Vijay tomar

PRIME OCEANIC SHIPPING PVT (I) LTD.
Passion for service
BULK/HEAVY LIFT/PROJECT/IMO/BREAK BULK/STEEL/RORO

Direct :+911443240269 | Fax : +911442704859
Mobile: +919828161731 | Skype : vijay.primeoceanic

ALWAR (INDIA) OFFICE
www.primeoceanic.com